Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn ved omsorgssentre

Prosjektnavn: Redusere matsvinn ved omsorgssentre
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Kristiansand kommune skal redusere matsvinn ved omsorgssentre. 

Relevante lenker