Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Asker

Prosjektnavn: Redusert matsvinn i Asker
Fylke: Viken (N)
Søker: Asker kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat