Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Kinn kommune

Prosjektnavn: Redusert matsvinn i Kinn kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: Kinn kommune
Tilskudd: 182 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat