Klimasats-prosjekt

Reduserte klimagassutslipp fra vegbygging

Prosjektnavn: Reduserte klimagassutslipp fra vegbygging
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Anskaffelser

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal kartlegge tiltak for å redusere klimagassutslipp ved veibygging. 

Kartleggingen skal se på historiske utslippstall og gi forslag til klimakrav i anskaffelser av kontrakter for veibygging. Fylkeskommunen er byggherre av betydelig størrelse og kan derfor påvirke markedet til å tilby og levere klimavennlige tjenester og materialer. 

Relevante lenker 

Bymiljøetaten i Oslo kommune har søkt om og fått Klimasats-støtte til å stille strengere klimakrav i anskaffelser av kontrakter for drift og vedlikehold av veinettet.