Klimasats-prosjekt

Reduserte meirkostnadar elektriske lokalbåtsamband

Prosjektnavn: Reduserte meirkostnadar elektriske lokalbåtsamband
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
  • Vestland fylkeskommune får 12 millioner kroner i støtte til å dekke deler av merkostnader knyttet til elektrifisering av fire hurtigbåter som trafikkerer rutesambandene Kystvegsekspressen, Florøbassenget og Sogn.
  • Fylket skal gjennomføre anbudskonkurranse og vinneren skal starte driften av sambandet fra mai 2024.
  • Fylket skal søke Enova om støtte til ladeinfrastruktur.