Klimasats-prosjekt

Region Ålesund

Prosjektnavn: Region Ålesund
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Ålesund kommune
Tilskudd: 75 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Ålesund, Sula og Giske.

Relevante lenker