Klimasats-prosjekt

Regionalt marked for gjenbruk av byggematerialer

Prosjektnavn: Regionalt marked for gjenbruk av byggematerialer
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Bygg