Klimasats-prosjekt

Risør Svømmehall

Prosjektnavn: Risør Svømmehall
Fylke: Agder (N)
Søker: Risør kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt