Klimasats-prosjekt

Rogaland biogassnettverk

Prosjektnavn: Rogaland biogassnettverk
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Biogass