Klimasats-prosjekt

Sarpsborg bibliotek

Prosjektnavn: Sarpsborg bibliotek
Fylke: Viken (N)
Søker: SARPSBORG KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg