Klimasats-prosjekt

Sats på sykkel!

Prosjektnavn: Sats på sykkel!
Fylke: Vestland (N)
Søker: VIK KOMMUNE
Tilskudd: 52 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Elsykkel