Klimasats-prosjekt

Sirkulær Kristiansand

Prosjektnavn: Sirkulær Kristiansand
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 470 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi