Klimasats-prosjekt

Sirkulær og klimavennlig idrettsarena

Prosjektnavn: Sirkulær og klimavennlig idrettsarena
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Halden kommune skal bygge en ny idrettsarena og nye uteområder for en barneskole, og ønsker å utrede klimavennlige materialer og muligheten for gjenbruk av masser.