Klimasats-prosjekt

Sirkulær økonomi i Listerregionen

Prosjektnavn: Sirkulær økonomi i Listerregionen
Fylke: Agder (N)
Søker: Lyngdal kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk