Klimasats-prosjekt

Skårersletta veiutbygging

Prosjektnavn: Skårersletta veiutbygging
Fylke: Viken (N)
Søker: Lørenskog kommune
Tilskudd: 1 136 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg