Klimasats-prosjekt

Skjåk kommune, ladepunkt for kommunale elbiler

Prosjektnavn: Skjåk kommune, ladepunkt for kommunale elbiler
Fylke: Innlandet (N)
Søker: SKJÅK KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler