Klimasats-prosjekt

Skotterud sentrum – grønt scenario

Prosjektnavn: Skotterud sentrum – grønt scenario
Fylke: Innlandet (N)
Søker: EIDSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Eidskog kommune skal utarbeide en mulighetsstudie for et klimavennlig lokalsamfunn, blant annet ved å endre arealbruk og øke andelen klimavennlige reiser.

Relevante lenker