Klimasats-prosjekt

Slambehandling i Marker kommune

Prosjektnavn: Slambehandling i Marker kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 278 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging