Klimasats-prosjekt

Smart utnyttelse av overskuddskraft i Lyngdal havn

Prosjektnavn: Smart utnyttelse av overskuddskraft i Lyngdal havn
Fylke: Agder (N)
Søker: Lyngdal kommune
Tilskudd: 75 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Lade annet