Klimasats-prosjekt

Stedsutvikling som ledd mot et lavutslippssamfunn

Prosjektnavn: Stedsutvikling som ledd mot et lavutslippssamfunn
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Kristiansand kommune skal konkretisere klimavennlige løsninger ved utvikling av tettsteder.

Relevante lenker