Klimasats-prosjekt

Strategi for klimavennleg og aktiv transport

Prosjektnavn: Strategi for klimavennleg og aktiv transport
Fylke: Vestland (N)
Søker: SUNNFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Sunnfjord kommune skal utarbeide en mobilitetsanalyse for å avdekke flaskehalser og forbedre tilbudet for gående, syklende og kollektivreisende.

Relevante lenker