Klimasats-prosjekt

Strategi for klimavennleg og aktiv transport

Prosjektnavn: Strategi for klimavennleg og aktiv transport
Fylke: Vestland (N)
Søker: Sunnfjord kommune
Tilskudd: 240 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging