Klimasats-prosjekt

Strøm til arrangementer

Prosjektnavn: Strøm til arrangementer
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Bymiljøetaten
Tilskudd: 2 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi