Klimasats-prosjekt

Styrking av klimaperspektivet i kommunale planer

Prosjektnavn: Styrking av klimaperspektivet i kommunale planer
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Kristiansund kommune
Tilskudd: 425 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging