Klimasats-prosjekt

Testing av tiltak som del av plan og medvirkning

Prosjektnavn: Testing av tiltak som del av plan og medvirkning
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 1 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging