Klimasats-prosjekt

Tidlig kartlegging av klimatiltak i to byggprosjekter

Prosjektnavn: Tidlig kartlegging av klimatiltak i to byggprosjekter
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Østre Toten kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt