Klimasats-prosjekt

Tidlig kartlegging av klimatiltak i to byggprosjekter

Prosjektnavn: Tidlig kartlegging av klimatiltak i to byggprosjekter
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Østre Toten kommune vil utrede klimavennlige løsninger i planleggingen av to nye bygg med tilsammen 48 tilrettelagte boenheter. Prosjektet skal blant annet kartlegge arealbruk, klimavennlige materialer, fornybar energi og muligheten for fossilfri og avfallsfri bygge- og anleggsplass.