Klimasats-prosjekt

Undersøkelser knyttet til bruk av lavkarbonbetong klasse Pluss

Prosjektnavn: Undersøkelser knyttet til bruk av lavkarbonbetong klasse Pluss
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune vil kartlegge muligheten for å benytte lavkarbonbetong klasse Pluss eller Ekstrem i et større byggeprosjekt, da de har lavere klimagassutslipp enn lavkarbonbetong klasse A.