Klimasats-prosjekt

Undersøkelser knyttet til bruk av lavkarbon pluss

Prosjektnavn: Undersøkelser knyttet til bruk av lavkarbon pluss
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Vann- Og Avløpsetaten
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt