Klimasats-prosjekt

Utarbeide en parkeringsstrategi med fokus på klima

Prosjektnavn: Utarbeide en parkeringsstrategi med fokus på klima
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Moss kommune skal utarbeide en ny parkeringsstrategi som bidrar til å redusere klimagassutslipp fra privatbiler. Strategien skal også bidra til å bedre bymiljøet og legge til rette for myke trafikanter.

Relevante lenker