Klimasats-prosjekt

Utarbeide en parkeringsstrategi med fokus på klima

Prosjektnavn: Utarbeide en parkeringsstrategi med fokus på klima
Fylke: Viken (N)
Søker: Moss kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging