Klimasats-prosjekt

Utfasing av torv i Oslokompost

Prosjektnavn: Utfasing av torv i Oslokompost
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten
Tilskudd: 965 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog