Klimasats-prosjekt

Utfasing av torv i Oslokompost

Prosjektnavn: Utfasing av torv i Oslokompost
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN
Tilskudd: 965 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog

Oslo kommune ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten skal bygge et anlegg for å produsere vermikompost (markkompost) som kan erstatte torv i kompost- og jordprodukter.

Relevante lenker