Klimasats-prosjekt

Utslippsfri båtrute til Munkholmen inkludert utvidelse

Prosjektnavn: Utslippsfri båtrute til Munkholmen inkludert utvidelse
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport