Klimasats-prosjekt

Utslippsfri byggeplass Snertingdal omsorgssenter

Prosjektnavn: Utslippsfri byggeplass Snertingdal omsorgssenter
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 1 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass