Klimasats-prosjekt

Utslippsfri "grønn led" fra Bergen til Bjørnafjord

Prosjektnavn: Utslippsfri "grønn led" fra Bergen til Bjørnafjord
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 310 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport