Klimasats-prosjekt

Utslippsfri Oslofjord

Prosjektnavn: Utslippsfri Oslofjord
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo Havn Kf
Tilskudd: 2 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Sjøtransport