Klimasats-prosjekt

Utslippsfri skyssordning Nordfjordeid

Prosjektnavn: Utslippsfri skyssordning Nordfjordeid
Fylke: Vestland (N)
Søker: Stad kommune
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Utslippsfri kollektivtransport, Reisevaner