Klimasats-prosjekt

Utslippsfri skyssordning Nordfjordeid

Prosjektnavn: Utslippsfri skyssordning Nordfjordeid
Fylke: Vestland (N)
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Utslippsfri kollektivtransport, Reisevaner

Stad kommune skal gjennomføre et forprosjekt for en egenfinansiert utslippsfri skyssordning i tettstedet Nordfjordeid.

Prosjektet er en videreføring av et annet prosjekt som fikk Klimasats-støtte i 2019 (se lenke under).

Relevante lenker