Klimasats-prosjekt

Utvidelse av Fjellsrud skole

Prosjektnavn: Utvidelse av Fjellsrud skole
Fylke: Viken (N)
Søker: Lørenskog kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt