Klimasats-prosjekt

Utvidet bærekraftsutredning av nye Dalgård ishall

Prosjektnavn: Utvidet bærekraftsutredning av nye Dalgård ishall
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt