Klimasats-prosjekt

Utvidet bærekraftsutredning av nye Dalgård ishall

Prosjektnavn: Utvidet bærekraftsutredning av nye Dalgård ishall
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Trondheim kommune skal utvide en ishall, og vil utrede hvordan prosjektet kan ha minst mulig klimagassutslipp og miljøpåvirkning. Ved å gjøre klimagassberegninger vil kommunen vurdere effekten av materialvalg, energiløsninger og gjenbruk av byggematerialer.