Klimasats-prosjekt

Utvidet bruk av tre ved gjennomføring av nye Tøyenbadet

Prosjektnavn: Utvidet bruk av tre ved gjennomføring av nye Tøyenbadet
Fylke: Oslo (N)
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Oslo kommune skal bygge et nytt Tøyenbad, og vil bruke tre i blant annet bæresystemet og taket. Bygget ligger an til å kutte klimagassutslippet med 40% sammenliknet med et referansebygg.

I 2018 fikk kommunen Klimasats-midler til å utrede mulighetene for utstrakt bruk av tre i det nye Tøyenbadet (se lenke under).

Relevante lenker