Klimasats-prosjekt

Utvikling av analyseverktøy for utslippseffekt

Prosjektnavn: Utvikling av analyseverktøy for utslippseffekt
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, IKT/teknologi, Transportplanlegging

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune skal utvikle et analyseverktøy som skal brukes i revisjonen av arealdelen i kommuneplanen. Prosjektet vil vurdere transport, arealbruksendringer og bygninger samlet.

Relevante lenker