Klimasats-prosjekt

Utvikling av analyseverktøy for utslippseffekt

Prosjektnavn: Utvikling av analyseverktøy for utslippseffekt
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging