Klimasats-prosjekt

Veiledning i klimavennlig menyplanlegging

Prosjektnavn: Veiledning i klimavennlig menyplanlegging
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat