Klimasats-prosjekt

Vestre Slidre helsetun

Prosjektnavn: Vestre Slidre helsetun
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Vestre Slidre kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt