Klimasats-prosjekt

Videreføring av prosjekt med egen ressursformidler

Prosjektnavn: Videreføring av prosjekt med egen ressursformidler
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi