Klimasats-prosjekt

Vurdere klimaeffekten av kommunebudsjettet

Prosjektnavn: Vurdere klimaeffekten av kommunebudsjettet
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Klimaetaten
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og –ledelse