Kommunen har utredet tiltak og virkemidler om mer bærekraftig transport som en del av arbeidet med områdereguleringsplan for Seiersten, Ulleridsletta og Dyrløkke (Byutviklingsplan).

Resultater

  • Frogn kommune har utredet tiltak som kan bidra til redusert utslipp fra transport i Drøbak sentrum.
  • Utkast til tiltak er fremlagt og drøftet i komite for klima og energi i kommunen, og legges frem for Hovedutvalg for miljø, plan og bygg i november 2019

Erfaringer

  • Det burde vært tettere oppfølging og mer dialog mellom Frogn kommune og de eksterne konsulentene for å sikre mer kompetanseheving til kommunen.
  • For å forbygge sårbarhet når nøkkelpersoner slutter i kommunen, burde utredningen vært bredere forankret internt for å sikre eierskap og kompetanseheving.

Relevante dokumenter

Relevante lenker