I den anledning søkte kommunen om støtte til å bygge ladestasjon(er) med ladepunkter for kommunale tjenestebiler stasjonert ved Gol kommunehus. Til å starte med skulle det legges til rette for 14 ladepunkter (10 innendørs og 4 utendørs).

Resultater

På kommunehuset i Gol ble det i 2018 gjennomført:

  • Planlegging og forarbeid med å etablere 14 ladepunkter for kommunale tjenestebiler som skal gå på el. Felles befaring med elektriker for å se på egnet opplegg og plassering av ladepunktene. Det ble konkludert med at 10 punkter plasseres i p‐kjeller, mens 4 punkt blir plassert ute.
  • Installasjon og montering av 14 punkt sommer/høst 2018.

 

Erfaringer

  • Innledningsvis ble behovet for ladepunkt vurdert opp mot muligheten for plassering og antall kjøretøy. På bakgrunn av dette ble det innhentet pristilbud fra entreprenøren og sammen med disse gjennomført befaring.
  • Det viste seg nødvendig å ha kommunehusets vaktmester tilgjengelig til å bistå elektrikere med praktiske gjøremål.
  • Mye av arbeidet ble gjennomført i fellesferien, da for å unngå for mange biler inne i parkeringshuset.
  • Et suksesskriterium var å ha god dialog med entreprenør samt ha vaktmester tilgjengelig.

Relevante dokumenter

Relevante lenker