De installerte derfor sensorer på 160 kontainere rundt om i Halden som måler når de er fulle. Dermed kunne de gå over fra rutebasert henting, der kontainerne tømmes til faste tider, og over til et sensorbasert system der kontainerne sier fra når det er behov for å tømmes.

Resultater

  • Det gjennomsnittlige fyllenivået til kontainere ved henting har økt på flere fraksjoner (papir, papir nedgravd, glass nedgravd, restavfall og næringsavfall).
  • Fulle kontainere som før ble "glemt", blir nå hentet tidligere.
  • Overfylte kontainere har blitt et mindre problem.

Erfaringer

  • Klimagevinsten var større ved å korte ned på tiden man bruker på tømming (tomgangskjøring) enn å korte ned på kjørte kilometer.
  • Halden forventer at med mer erfaring så vil fyllingsgraden på avfallsbeholdere øke og antall hentinger reduseres.
  • Det mangler mye kompetanse på dette området, og Halden etterlyser samarbeid med andre kommuner som har erfaring.

Relevante dokumenter

Relevante lenker