Dermed søkte de om støtte til:

  • etablering av fortau
  • oppmerking av (opphøyde) overganger
  • overbygde sykkelstativ
  • oppstramming av kryss
  • hvilebenker for gående
  • skilting
  • behovsstyrt LED‐belysning
  • fartsreduserende tiltak
  • elsykkelpark på 15 sykler

Tiltakene var en del av Lyngenløftet og kommunens ambisjon om "5-minuttersbygda" med korte avstander mellom boliger, et mer klimavennlig sentrum og overgang fra bil til gå- og sykkelsamfunnet.

Resultater og erfaringer

Kommunen har fått satt sykkel på dagsorden. De ser at det er langt flere elsykler på veiene, og den lokale sportsbutikken selger også et stort antall elsykler. De fartsreduserende tiltakene har ført til lavere hastigheter og mer miljøvennlig ferdsel.

Kommunen erfarer at prosjektet oppleves som veldig positivt, og mange har lånt elsykkel for å teste det som transportmiddel. En lang og snørik vinter førte til at elsyklene ikke var i bruk, og derfor vil de legge om til piggdekk for å tilrettelegge for vinterbruk.

Relevante dokumenter

Relevante lenker