Bygget skal bestå av bærekraftige materialer og smarte energiløsninger. Bygget skal også føre miljøeffektiv drift og vedlikehold, inkludert renhold. Bygget skal etter planen stå ferdig høsten 2019.

Forventet resultat

  • Prosjektet har målsetning om reduksjon i klimagassutslipp på 40 %.
  • Klimagassene skal redusere ved bruk av miljøoppfølgingsplan med konkrete tiltak og krav til materialvalg.
  • Bruk av fossilfri byggtørking og fossilfrie anleggsmaskiner forventes å gi en reduksjon av klimagasser med 80 %.
  • Bruk av solfangere som dekker tappvannsbehovet vil gi en reduksjon i klimagasser tilsvarende 350 tonn CO2-ekvivalenter i løpet av 60 år.
  • Basert på utlyst funksjonsbeskrivelse og valg tatt så langt i prosjektet, viser foreløpig klimagassregnskap en reduksjon på cirka 32 %.

Foreløpige erfaringer

  • Avklar materialvalg tidlig i prosjektet
  • Still høye krav til tilbydere ved konkurranseutsetting

Relevante dokumenter

Relevante lenker