Prosjektet har hatt fokus på både energi, materialer, innemiljø og byggeplass. Ambisjonene har omfattet både byggeprosessen og selve driften. Det er lagt opp til utstrakt bruk av solceller, lading av elbil og elsykkel, BREEAM sertifisering, LCC beregning, og materialene er valgt med tanke på værekraft og klimagassutslipp.

Resultater

  • Det er identifisert potensiale for utslippsreduksjon opp til 30 %.
  • Det er identifisert nye og gode ideer for overvannshåndtering.
  • Flere av løsningene kan enkelt adopteres til lignende byggeprosjekter.
  • Prosjektgruppen er svært fornøyd med gjennomføringen, hvor «samspillsmodellen» trekkes frem som en suksessfaktor.

Erfaringer

  • Det var en utfordring å finne løsninger for utslippsfrie anleggsmaskiner som var realistisk og økonomisk forsvarlig.

Relevante dokumenter

Relevante lenker