Ingress

Økosystemtjeneste

  •  

Klimakonsekvenser

 

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.