Reaksjon

Dersom kontrollen avdekker at forsendelsen inneholder bilbatterier som regnes som avfall uten at eksportøren har lagt ved dokumentasjon på dette, foreslår vi at du

  • holder forsendelsen tilbake

Miljødirektoratet vil vurdere videre oppfølging, og informerer tolletaten om dette.